Facebook widget
 • Termék eltávolítása
  Elfogad
  Vissza
  Végösszeg: 0,00 Ft
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a ZEPTER International Ungarn Korlátolt Felelősségü Társaság (továbbiakban: „Szolgáltató”) által a  http://shop.zepter.hu  weboldalon (a továbbiakban: „weboldal”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) valamint a weboldalt bármely módon használó személyek (a továbbiakban „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (ellenkező kikötés hiányában amikor jelen ÁSZF Ügyfelet említ, úgy a rendelkezés egyúttal a Felhasználóra is alkalmazandó). Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a http://shop.zepter.hu weboldalon keresztül elérhető, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Az ÁSZF hatálya kiterjed a weboldalon elérhető adatok, információk, védjegyek és egyéb védett tartalmak felhasználására, megismerésére, felhasználása korlátozására vagy kizárására, továbbá azokra az adatokra, melyeket az Ügyfél a Szolgáltató rendelkezésére bocsát a szolgáltatás teljesítése érdekében vagy más célból.
 
Szolgáltató adatai:
 
•             Név: ZEPTER International Ungarn Korlátolt Felelősségü Társaság
•             Székhely: 1138 Budapest, Váci út 191.
•             Üzlet cím: 1138 Budapest, Váci út 191.
•             Email cím: webshop@zepter.hu
•             Cégjegyzékszám: 01-09-076039
•             Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
•             Adószám: 10537361-2-41
 

1.           Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 
1.1.         A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: „webáruház” vagy „webshop”) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a webáruházon keresztül, annak használatával jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)  Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.
 
1.2.         A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 
1.3.         A megrendeléssel és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával a Felek között szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető. A szerződéskötés tényét a Szolgáltató rendszerében rögzített elektronikus adatok és a 3.1. pont szerinti visszaigazoló e-mail igazolja.
 
1.4.         A szerződés nyelve magyar.
 
1.5.         Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
 
1.6.         Bemutatóterem címe: 1138 Budapest, Váci út 191.
 
1.7.         A webáruházban történő megrendeléssel, készletinformációval, regisztrációval, felhasználói fiókkal stb. kapcsolatos ügyintézés, tájékoztatás:
 
•             Telefonszám: + 36 1 323 24 29
•             E-mail: webshop@zepter.hu
 
1.8.         Panaszügyintézés helye, módja
 
•             Cím: ZEPTER International Ungarn Korlátolt Felelősségü Társaság
•             Postacím: 1138 Budapest, Váci út 191.
•             E-mail:  vevoszolgalat@zepter.hu
•             Panaszügyintézés módja: személyesen, postai úton, e-mailben
•             Személyes panaszügyintézés időrendje: H-P  9-16 óra között
 
1.9.         A Szolgáltató szervizközpontjának elérhetőségei: 1138 Budapest, Váci út 191., „Optima A” Irodaház fszt.; Tel: (+36 1) 437-6633/2-es mellék; e-mail: szerviz@zepter.hu; Nyitva tartás: H-Cs: 9-16.30, P: 9-15.30 óráig
 

2.            Megrendelés – általános rendelkezések

 
2.1.         A megrendeléshez, a szerződés teljesítéséhez (a termék/ek/ kézbesítéséhez) az Ügyfél pontos adatainak megadása szükséges. A webáruházban történő böngészéshez regisztráció nem szükséges. Az Ügyfél a megrendeléshez szükséges, hogy regisztrálja magát a Szolgáltató rendszerében későbbi azonosítása és a szerződés teljesítése érdekében regisztrálja magát.
 
2.2.         A regisztrációs folyamatot az Ügyfél a webáruház felületén, a megrendeléstől elkülönült időpontban a „Fiókom” menüpont alatt kezdeményezheti, illetve automatikusan regisztrálásra kerül a megrendelés leadásával együtt. A regisztráció során az ügyfél a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait adja meg a Szolgáltató részére. A megrendelés során történő automatikus regisztráció illetve az Ügyfél által, megrendeléstől eltérő időpontban kezdeményezett regisztráció esetében az Ügyfél megadja a vásárláshoz szükséges személyes és számlázási adatait. A regisztráció alapján az Ügyfél eléri a webáruházban rögzített fiókját, mely tartalmazza a korábbi és aktuális megrendelésének adatait és egyéb adatait. Az Ügyfél Zepter webáruház rendszerébe a felhasználónév és jelszó megadásával tudja azonosítani magát. A felhasználónév és jelszó automatikus regisztráció esetében a Szolgáltató által generált azonosító és jelszó, míg az Ügyfél általi regisztráció esetén az Ügyfél választja meg felhasználónevét és jelszavát. A jelszó utólag módosítható.  A regisztrációval és/vagy megrendeléssel az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF-et.
 
2.3.         A felhasználónév és jelszó olyan adat, melyet az Ügyfél köteles megőrizni, és kizárni harmadik személyek jogosulatlan hozzáférését. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben az Ügyfél regisztrációja alatt, avagy Ügyfél adataival olyan megrendelések kerülnek rögzítésre, melyek jogellenesek, a Szolgáltató rendes üzletmenetét akadályozza vagy gátolja, úgy a regisztrációt törölje, a megrendelés teljesítését pedig visszautasítsa.
 
2.4.       A Szolgáltató a regisztráció befejezésével a Regisztráció megtörténtéről az Ügyfél részére visszaigazoló e-mailt küld, mely tartalmazza az Ügyfél által megadott adatokat, felhasználó nevet és jelszót.
 
2.5.         Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni. A regisztráció törlésével az ott megadott adatokat Szolgáltató törli a webáruház rendszeréből, kivéve, amennyiben az Ügyfél és Szolgáltató között szerződés jött létre a termék szállítására, kifizetésére.
 
2.6.         A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, kárért Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 
2.7.         A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékről készített képre vagy termék megnevezésre kattintva az onnan elérhető adatlapokról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes, lényeges tulajdonságait a termékhez mellékelt használati utasítás tartalmazza. A termékek használati utasítását – ahol ezt a jogszabályok előírják – a Szolgáltató a termékhez mellékeli.
 
A webáruházban található termékadatok tájékoztató jellegűek. A fotón látható szín, illetve a termék tényleges fizikai színe között eltérés lehetséges. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha a szerződés megkötése és teljesítése közötti időszakban a termék gyártója a termék lényeges tulajdonságát nem érintő (szín, formatervezés stb.) fejlesztést hajt végre, a Szolgáltató a terméktől lényegében el nem térő, funkciójában a mintával megegyező, korszerűbb termékkel teljesíthesse a szerződést. A terméktől műszaki jellemzőiben eltérő, vagy funkcióit tekintve továbbfejlesztett és ezen fejlesztések következtében jellemzően magasabb értéket képviselő termék elérhetősége esetén az Ügyfél hozzájárulásával a Szolgáltató a fejlesztett termékkel is jogosult teljesíteni a szerződést.
 
2.8.         A termék fogyasztói vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, jól látható, forintban meghatározott összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termék fogyasztói vételára egy darab termékre vonatkozik (egységár). A termékek vételára – a jelen ÁSZF-ben foglalt kivételekkel – nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
 
2.9.         A termék vételára jelen webshopon keresztül történő rendelésre vonatkozó ár (a továbbiakban „webshop ár") vagy a Szolgáltató által ún. ClubLive100 tagoknak biztosított hűségkedvezményes ár („hűségkedvezményes ár”). A ClubLive100 tagokságról, a tagság részletes feltételeiről, a hűségkedvezményes ár elérhetőségéről a jelen ÁSZF 13. pontja rendelkezik részletesen.
 
2.10.      A webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
 
2.11.      Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja az aktuális webshop árlista  áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 
2.12.      Megrendelés menete:
 
2.12.1. Az Ügyfél a weboldal felső részén található termékkategóriák választásával eléri az érintett termékcsoportot. A termékcsoportba tartozó egyes termékekre kattintva az Ügyfél választhat a termékek közül. A kiválasztott termékről információs ablak nyílik, melynél megtalálja az Ügyfél a termék leírását, termékadatokat, fogyasztói árat, klubárat melynek ismeretében megvásárlásra választhatja ki a terméket, és a „Kosárba” teheti.
 
2.12.2. Megrendelés feladására a virtuális kosár használatával van lehetőség.  A kosár a weboldal jobb felső sarkában részén található, a „Kosár” linkre kattintva tekinthető meg, ahol a termék darabszáma módosítható és törölhető is. A Kosárban látható, hogy az Ügyfél milyen termékeket választott ki, és láthatja az összes kiválasztott termék teljes vételárát, a termékek darabszámát.
 
2.12.3. A Kosár tartalmának véglegesítése a „folytatás / rendelés adatai” gombra kattintva végezhető el. A „folytatás / rendelés adatai” gombra kattintva adhatóak meg a szállítási adatok. A megrendelés feladásához az adatlapon kötelező megadni az Ügyfél nevét, a számlázási és szállítási címet, e-mail címét, továbbá kötelező fizetési- és szállítási módot választani. A 2.2 pont értelmében Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért és károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 
2.12.4. A megrendelés feladásához az adatlap kötelezően kitöltendő rovatainak hiánytalan kitöltése mellett az Ügyfél nyilatkozni köteles – az adatlapon található négyzetre kattintva – arról, hogy a jelen ÁSZF-et, a választott termék tulajdonságait megismerte, és ennek tudatában vásárolja meg a terméket valamint az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja. Ezt követően a „megrendelés és fizetés” gombra kattintva kerül feladásra a megrendelés.
 
2.12.5. A „megrendelés és fizetés” gombra történő klikkeléssel az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fizetési kötelezettsége keletkezik a Szolgáltató irányába. A fizetési kötelezettség keletkezésére vonatkozó egyértelmű és figyelemfelhívó szöveget a Szolgáltató a „megrendelés és fizetés” gombhoz közvetlenül kapcsolódva tüntette fel.
 
2.12.6. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel a megrendelés meghiúsulása, a megrendelés hibás adattartalma, késedelmes-, vagy elmaradt megrendelés esetén amennyiben a hiba vagy késedelem, illetve meghiúsulás az Ügyfél avagy a Szolgáltatótól eltérő harmadik személy (pl. elektronikus hírközlési szolgáltató, szerverszolgáltató stb.) érdekkörében felmerült okra – technikai, szolgáltatás kiesési vagy bármely egyéb okra - vezethető vissza.
 
 

3.            Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 
3.1.         Az Ügyfél által elküldött megrendelés beérkezéséről a Szolgáltató késedelem nélkül visszaigazoló e-mailt küld, mely tartalmazza az Ügyfél megrendelés Szolgáltató általi elfogadását, az Ügyfél által a megrendelés során megadott adatokat (pl. fizetési, számlázási és szállítási információk, stb.), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett megrendelés elfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között. Ez esetben a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül – e-mailben vagy telefonon – értesíti az Ügyfelet a teljesítés akadályáról. Részben történő teljesítésre kizárólag az Ügyféllel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor.
 
3.2.         Az Ügyfél mentesül a megrendelési kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó – a 3.1. pont szerinti – visszaigazoló e-mailt.
 
3.3.         A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 
3.4.         A rendelés feladása után, de még kiszállítás előtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése a jelen ÁSZF 1.7. pontjában megjelölt elérhetőségen lehetséges.
 
3.5.         A Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik és a rendszerből törli a rendelést, amennyiben az Ügyfél a megrendelt és kiszállított, ki nem fizetett terméket (azaz utánvétes rendelést) nem veszi át, és 14 napon belül ismételt kiszállítást sem kér avagy az Ügyfél hitelkérelmét Cofidis Magyarország elutasítja. Szolgáltató az ismételt kiszállítást a termék vételárának, vagy annak egy részének valamint a szállítási költségek megfizetéséhez kötheti. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató feltételeit nem fogadja el, a felek közötti szerződés megszűnik az érintett termékre vonatkozóan és Ügyfél a terméket kizárólag új megrendelés útján lesz lehetősége megvásárolni. Az ilyen új megrendelés fizetési és szállítási feltételeit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan meghatározni.
 
3.6.         Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére történő elküldéséig a webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (törlés és/vagy módosítás) a weboldal megrendelési felületén.
 
3.7.         A rendelés folyamata során a weboldal megrendelési felületén a megrendelt termék(ek) és a fizetendő, pontos végösszeg mindvégig szerepel.
 

4.            Szállítási feltételek

 
4.1.         Áru átvétele futárszolgálat közreműködésével
 
4.1.1.     Szolgáltató a beérkezett megrendeléseket, raktárkészleten lévő termékek esetén, legkésőbb 2 munkanapon belül átadja a futárszolgálatnak. A csomag feladása előtt a megrendelés feldolgozásáról e-mailben értesítjük.
 
4.1.2.     A futárszolgálat a megrendelt terméket Szolgáltató általi visszaigazolását követő 3-10 munkanapon belül kikézbesíti vásárlóinknak és erről a regisztráció során megadott email címen értesíti a megrendelőt. A Szolgáltató a futárszolgálat előzőek szerinti határidőben történő szállításáért felelősséget nem vállal.
 
4.1.3.     A futárszolgálat kizárólag hétköznap, munkaidőben szállítja ki a terméke(ke)t, ezért fontos, hogy szállítási címként a megrendelés során olyan cím kerüljön megadásra, ahol ez időben a terméke(ke)t át tudja venni az Ügyfél. Amennyiben valamely oknál fogva a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, minden eseten értesítést hagy a csomagról. Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, következő napon megkísérli újra a kézbesítést. Kétszeri sikertelen kézbesítést követően a szállítmány visszakerül a Szolgáltató raktárába. A vásárló hibájából történt sikertelen kézbesítés megismétlése díjköteles.
 
4.1.4.   Szállítási díj: 30.000,- Ft értékű megrendelés alatt a szállítási díj 1.500,- Ft. 30.000,- Ft vagy a feletti megrendelés felett a szállítás díjmentes.
 
4.1.5.     A szállítási díj tartalmazza a csomagolás költségét is. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.
 
4.1.6.     A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
 
4.1.7.     Futárszolgálati partner elérhetőségei:
 
•             GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszám:
13-09-111755
Adószám:
12369410-2-44
 
GLS Ügyfélszolgálat 7.00-18.00
Tel.: (+36 29) 88 66 70
Mobil: +36 20 890-0660
Fax: (+36 29) 88 66 10
E-mail: info@gls-hungary.com
 
4.2.         A Szolgáltató a termék vételára megfizetése esetén (amennyiben nem utánvét vagy bolti készpénzes/bankkártyás fizetéssel történik) intézkedik a termék 10 napon belül történő kiszállítása iránt. Szolgáltató a termék futárszolgálat részére történő átadásáról, illetve a termék bolti átvételéről tájékoztató e-mailt küld az Ügyfél részére.
 
4.3.         A futárszolgálat a termék Szolgáltatótól történő átvételét követő 6 napon belül 2 alkalommal kísérli meg a kiszállítást. Amennyiben a kiszállítás sikertelen, úgy a futárszolgálat az Ügyféllel időpontot egyeztetet egy újabb kiszállításra, melyre a 9 napon belül kerül sor a termék Szolgáltatótól történő átvételét követően.
 
4.4.         A Szolgáltató a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tud elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Abban az esetben, ha a csomagolás az átvételkor sérült, úgy a csomagot az Ügyfél a csomagot ne vegye át, hanem tagadja meg a csomag átvételét, és vegyen fel jegyzőkönyvet a kézbesítővel. A futárszolgálat kézbesítője a sérülésről jegyzőkönyvet vesz fel. Jegyzőkönyv hiányában a Szolgáltató a sérült, hiányos termékre történő panaszt elutasítja.
 
4.5.          A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a Termék átvételét követő 3 napon belül köteles ellenőrizni a csomag tartalmát, és összevetnie az általa megrendelt termékekkel, valamint köteles ellenőrizni, hogy a Termék hiánytalan és sérülésmentes. Amennyiben a megrendelt Termékhez képest a csomag hiányos, vagy sérült (törött, horpadt stb.), vagy nem a megrendeléssel azonos Termék került kiszállításra, úgy az Ügyfél köteles a Szolgáltatót 3 napon belül tájékoztatni a sérülésről, hiányról vagy más eltérésről a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt valamely e-mail elérhetőségén.
 
4.6.          Tájékoztató a hulladék gazdálkodásról: A Szolgáltató a hulladékkezelési tevékenységét a 1138 Budapest, Váci út 191. szám alatti szervizében (Tel: (+36 1) 437-6633/2-es mellék, szerviz@zepter.hu) nyitvatartási időben (H-Cs: 9-16.30, P: 9-15.30 óráig) látja el a 197/2014 kormány rendelet szerint.
 

5.            Fizetési feltételek

 
5.1.          Választható fizetési módok
 
5.1.1. Utánvét (részletesen 5.2. pont)
 
5.1.2. Banki átutalás (előre utalás) a weboldalon történő megrendelést követően (részletesen: 5.3. pont)
 
5.1.3. Bankkártyával történő kártyás fizetés a weboldalon történő megrendeléskor (részletesen: 5.4. pont)
 
5.1.4. Bankkártyával történő fizetés a futárszolgálat munkatársánál (részletesen: 5.6. pont)
 
5.1.5. Fizetés Cofidis Online Áruhitel igénybevételével (részletesen: 5.7. pont)
 
5.1.6. Fizetés online nem igényelhető áruhitel igénybevételével (részletesen: 5.8. pont)
 
5.2.         Utánvét: Az utánvétes fizetési módnál, a csomag kézhez vételekor a futárnak kell fizetni. Utánvétes fizetési módot csak belföldre történő kiszállítás esetén választható. Használható pénznem: HUF. Utánvétes fizetési módot legfeljebb 499.999,- Ft összeghatárig teljesít a Szolgáltató. Az Ügyfélnek a megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Át nem vett és futárszolgálat útján sem kézbesített, avagy visszaküldött termékek esetén, a termék 5.5. pont szerinti kiszállítást követő újraküldését kizárólag a termék ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.
 
5.3.          Banki átutalás: A megrendelés alkalmával ún. rendelés megerősítő levél kerül kiküldésre a regisztrációkor/megrendelés leadásakor megadott e-mail címre. A levél tartalmazza az utaláshoz szükséges adatokat és a megrendelés számát, melyet szükséges feltüntetni az utalás megjegyzés mezőjében. A banki átutalás átfutási ideje ~1 munkanap.
 
Bankszámlaszámunk: OTP 11708001-20500038-00000000
Használható pénznem: HUF magyar forint
 
5.4.         Bankkártyás fizetés: Az Ügyfél az OTP Mobil Kft. SimplePay Online Fizetési Rendszerében fizethet bankkártyával.
 
Webáruház részére az OTP Mobil Kft., az OTP csoport tagja biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor az Ügyfél átirányításra kerül az SimplePay Online Fizetési Rendszer fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán.
 
A Webáruház az Ügyfél kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.
 
A bankkártyával történő fizetéshez az Ügyfélnek az alábbi adatokra lesz szüksége:
 
 1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a SimplePay Online Fizetési Rendszer fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
 
Bankkártya adatok:
 
 • Kártyaszám: a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám
 • Lejárati dátum: a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám
 • Érvényesítési kód: a kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye (CVV2 vagy CVC2). Amennyiben a kártyán nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt üresen kell hagyni.
 
 1. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
 
 1. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
 
 1. A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítják a Szolgáltató oldalára.
 
A Webáruházban az alábbi kártyatípusokkal fizethet az Ügyfél:
 
MasterCard (dombornyomott)
Visa (dombornyomott)
Visa Electron (nem dombornyomott)
American Express (dombornyomott)
Maestro
 
További információért kérjük látogasson el a www.simplepay.hu oldalra, vagy keresse a SimplePay Online Fizetési Rendszer szolgáltatóját a következő elérhetőségeken: Telefon:  06 1 3666 611 e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu  
 
Ide kattintva elérhető az SimplePay Online Fizetési Rendszer tájékoztatója: https://shop.zepter.hu/footer/szabalyzatok/dokumentumok
 
5.5.         Banki átutalással vagy bankkártyával történő fizetés esetén az összeg beérkezéséről Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a megrendelésben megjelölt e-mail címre.
 
5.6.         Bankkártyás fizetés a futárszolgálatnál.
 
A futárszolgálat biztosítja az utánvétes csomagok esetében a bankkártyás fizetés lehetőségét a következő bankkártyák esetében: MasterCard, Maestro, Visa, American Express. A bankkártyával történő fizetés esetén az ügyfelet a saját bankjának esetleges költségein túl más banki költség nem terheli.
 
5.7.          Fizetés Cofidis Online Áruhitel igénybevételével
 
5.7.1.            Az Ügyfél dönthet úgy, hogy a vételárat Cofidis Magyarország online áruhitellel (a továbbiakban „Online Áruhitel”) fizeti meg. Az Ügyfél az webshop egyes termékekre vonatkozó oldalain illetve a kosárban elérhető kalkulátorok és tájékoztató dokumentumok segítségével tájékozódhat az Online Áruhitel részleteiről. Amennyiben az Ügyfél úgy dönt, hogy vásárlását Online Áruhitellel fizeti, és fizetési módként a „Cofidis webshop áruhitel”-t választja, a vásárlási folyamat lezárását követően, a megrendelés elküldése után, átirányításra kerül a „Cofidis weboldalára, ahol közvetlenül a bank munkatársai segítségével készíti el, véglegesíti majd küldi el a hiteligénylését. A termék kiszállítására a hitelösszeg Zepter számláján történő jóváírást követően kerül sor. Amennyiben a Cofidis Magyarország a hitelkérelmet elutasítja, úgy a Szolgáltató felé leadott megrendelés hatályát veszti és az Ügyfél a vásárlási szándékának fenntartása esetén új megrendelést kell leadnia és új folyamatot kezdeményeznie a hitelezésre.
 
5.7.2.       A Szolgáltató az Online Áruhitel igénybevételének lehetőségét biztosítja az Ügyfél részére, azonban az Online Áruhitel nyújtását a Cofidis Magyarország végzi. A Szolgáltató a webshopban az Online Áruhitel igénybevételének lehetősége mellett a hitelezéssel kapcsolatos további tájékoztatásokat nyújt az Ügyfél, mint hiteligénylő részére. Ennek során a Szolgáltató biztosítja a jogszabályoknak történő megfelelést, és tájékoztatást nyújt a Szolgáltató többes ügynöki minőségéről valamint biztosítja a megfelelő tájékoztatást a hitelezéssel összefüggésben.
 
5.7.3.       A Szolgáltató az Ügyfél által a kosárban elérhető hitelkalkulátorban megadott adatait átadja a Cofidis Magyarország részére, amennyiben az Ügyfél átirányításra került a Cofidis weboldalára. Egyéb esetben a Szolgáltató a hitelezési folyamatban megadott adatokat nem használja fel, és azokat nem tárolja. Az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadóak. A Cofidis Magyarország online áruhitel ügyintézési folyamatát a kalkulátorban elhelyezett „Többet a feltételekről” linken tekintheti meg.
 
5.7.4.       A Cofidis Magyarország tájékoztatja a Szolgáltatót, ha az Ügyfél hitelkérelmét elutasítja. A Szolgáltató az elutasított hitelkérelem alapján az Ügyfél megrendelését törli, és az adásvételi szerződés a választott fizetési konstrukció hiányában nem jön létre.
 
5.7.5.       A hitelközvetítéssel összefüggésben további részletszabályokat a jelen ÁSZF 14. Fejezetében tekintheti meg.
 
5.8.          Fizetés online nem igényelhető áruhitellel
 
5.7.1.       Az Ügyfél dönthet úgy, hogy a vételárat online nem igényelhető áruhitellel (a továbbiakban „Offline Áruhitel”) fizeti meg. Ebben az esetben az Ügyfél fizetési módként a „Fizetés online nem igényelhető áruhitellel” lehetőséget választja. Ilyenkor a vásárlási folyamat lezárását követően, az Ügyfelet a Szolgáltató területileg illetékes kereskedője keresi meg, hogy tájékoztatást adjon az Offline Áruhitelekről és segítse a hiteligénylés folyamatát. A termék kiszállítására a hitelösszeg Zepter számláján történő jóváírást követően kerül sor.
 

6.            Elállás jog

 
6.1.         Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró olyan természetes személy Ügyfélre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó). Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelet jelen pontban rögzített elállási jog nem illeti meg.
 
6.2.         Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a)            a terméknek,
b)            több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
 
6.3.         A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát..
 
6.4.         Elállási jog gyakorlásának a menete
 
6.4.1      Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 1.8. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére, személyesen, postán, elektronikus levélben.
 
Az elállási nyilatkozat minta innen letölthető https://shop.zepter.hu/footer/szabalyzatok/dokumentumok
 
Amennyiben a Fogyasztó az elállási jog gyakorlására nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozat egyértelmű, ha az tartalmazza az elállási nyilatkozaton túlmenően legalább a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot.
 
A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
 
6.4.2.     A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
 
6.4.3.     Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus levélben történő megküldés esetén az elektronikus levél megküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.
 
6.4.4.     A Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt termék(ke)et a Szolgáltató 1.6. pontban feltüntetett címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül postai úton ajánlott küldeményként, futárszolgálattal vagy személyesen eljuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja), vagy személyesen beviszi a terméket a fentiekben megjelölt címek valamelyikére.
 
6.4.5.     A termék(ek) Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót  terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék(ek) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. A termék visszaküldési címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u.17. Zepter Raktár.
 
6.4.6.     Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
 
6.4.7.     A visszatérítés során a Szolgáltató a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 
6.4.8.     Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató minden olyan esetben a teljes vételárát jogosult megtartani, amennyiben a Termék romlandó vagy minőségét rövid ideig őrzi meg (élelmiszer, étrend kiegészítő).
 

7.            Jótállás

 
7.1.         Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Szolgáltató a kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre köteles jótállást vállalni, amennyiben azt a Ptk. szerinti fogyasztónak értékesíti. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelet jelen pontban rögzített jótállás megilleti.
 
7.2.         A Szolgáltató az általa forgalomba hozott termékekre vállalja a jótállást. A kötelező jótállás időtartama és a jótállási kötelezettség terjedelme az értékesítés időpontjában hatályos jogszabály szerint áll fenn.
 
7.3.         A JÓTÁLLÁS NEM TERJED KI:
 
Sérült, vagy hiányos termékre, ha a hiányt vagy sérülést az átvételt követő 3 napon belül az Ügyfél a Szolgáltató részére nem jelzi.
A termékek azon alkatrészeire vagy elemeire, amelyek a termék használata során természetes kopásnak vagy elhasználódásnak vannak kitéve, pl. szűrők, fordított ozmózis membránok, fűtőszálak, izzók, akkumulátorok, biztosítékok, gélek, stb.
A termékek helytelen, ill. a használati útmutatóban leírtaktól eltérő használatából adódó károkra (mechanikai károkra, hő okozta károkra, stb.).
Olyan termékekre, amelyek esetében megállapítható, hogy nem a garanciavállaló vagy a garanciavállaló által kijelölt szerviz javította.
Olyan víztisztító berendezésekre, amelyeket nem a garanciavállaló által kijelölt szerviz technikus épített be és helyezett üzembe.
Olyan víztisztító berendezésekre, amelyek szervizelését nem végezték el a garanciavállaló előírásainak, illetve a készülékhez mellékelt használati útmutatóban előírt szerviz-intervallumoknak megfelelően.
A Magic Harmony kollekció kristálypoharaira.
A porcelán, üveg, és kerámia termékekre.
A kozmetikumokra, az Oxy Spray-re, az ékszerekre, a textilekre, a kávétermékekre, és az étrend-kiegészítőkre, olíva olajokra, teákra, vagy egyéb, élelmiszernek minősülő termékekere.
Olyan termékekre, melyek esetében a jótállási nyilatkozatban megadott feltételi nem teljesültek.
 
7.4.         A jótállási idő a termék átvételétől kezdődik meg. A víztisztító készülékek esetében a jótállási idő a termék beszerelésével kezdődik meg. A jótállási időszak bemutatótermi vásárlás esetén a termékhez mellékelt számlán feltüntetett vásárlási dátummal kezdődik, kiszállítás esetén pedig azon a napon, amelyen a vásárló a terméket átveszi. Ez alól kivételt képeznek a víztisztító rendszerek, melyekre vonatkozóan a jótállási idő a beüzemelés a Szolgáltató szerviz technikusa által végrehajtott üzembe helyezés napján kezdődik.
 
7.5.         A Szolgáltató által forgalmazott víztisztító berendezések jótállásának feltétele a garanciavállaló szerviz technikusa által végrehajtott beüzemelés (melynek költségét a vételár tartalmazza) és a használati útmutatóban megadott gyakorisággal, ugyancsak a garanciavállaló szerviz technikusa által végrehajtott szűrőcserék.
 
7.6.         A Szolgáltató a 7.1. ponttól eltérő termék esetében kizárólag a gyártó által biztosított jótállást vállalja.
 
7.7.         Szolgáltató által forgalmazott egyes termékekre a jogszabályban meghatározott jótállási időt meghaladó szerződéses jótállást vállal.
 
Az egyes termékekre vállalt jótállás idejét megtekintheti a webshopban az egyes termékek termékoldalán, a „műszaki adatok” között.
 
7.8.         A Szolgáltató javaslatai
 
•             A termék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági és karbantartási tudnivalókra.
 
•             Mivel a Syncro-Clik fedők magas nyomáson történő működtetésre készültek, erre figyelemmel a biztonságos használat érdekében kiemelten javasolt a Syncro-Clik fedők és tartozékaik 24 havonta történő, a Szolgáltató Szervizközpontjában történő átvizsgálása.
 
•             A garanciavállaló azt javasolja a vásárlók számára, hogy tartsák meg a termék eredeti csomagolását, mert ha később esetleg vissza kell juttatni a terméket a szervizbe, akkor szükség lehet rá. Az eredeti csomagolás hiányában a vásárlónak kell gondoskodnia a visszaküldendő termék megfelelő csomagolásáról. Amennyiben a nem megfelelő csomagolásból adódóan a visszaküldendő termék szállítás közben megsemmisül vagy károsodik, a felelősség a vásárlóé.
 

8.            Szavatosság

 
8.1.         Fogyasztó a kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 
8.2.       Fogyasztó szavatossági jogait akkor gyakorolhatja, ha a megvásárolt termék hibás, avagy nem nyújtja azt minőséget, melyet a Fogyasztó a jelen ÁSZF, vagy a jogszabály alapján elvárhatna.
 
8.3.         Kellékszavatosság
 
8.2.1.    A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztó a termék(ek) átvételének időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Egyéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.
 
8.2.2.     A Fogyasztó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 
8.2.3.     A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 
8.2.4.     A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
 
8.2.5.     A Fogyasztó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
8.2.6.     A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Fogyasztónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Fogyasztó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
Értelemszerűen bármely kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni a 1.6. pontban megjelölt címre.
 
8.2.7.     Ha a Fogyasztó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
 
8.2.8.     Kicserélés vagy elállás esetén a Fogyasztó nem köteles a termék(ek)nek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.  A termék(ek) azon  értékcsökkenését, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye, a Fogyasztó köteles megfizetni a Szolgáltató részére.
 
8.2.9.     Hibás teljesítés esetén a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. A Szolgáltató a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan a Fogyasztónál felmerült költségeket kizárólag a költségek hitelt érdemlő igazolását (számla, postai ajánló szelvény, stb. bemutatásával) követően fizet meg a Fogyasztó részére. Ha a termék meghibásodásában a Fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Fogyasztó köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a termék hibája a teljesítést követően keletkezett (azaz a Szolgáltató nem hibásan teljesített), akkor a szavatossági jog érvényesítésével felmerült költségek (beleértve a termék Fogyasztó részére történő visszaküldésének költségét is) a Fogyasztót terhelik.
 
8.2.10.   Kellékszavatossági igény érvényesítéséhez nyilatkozat minta itt elérhető https://shop.zepter.hu/footer/szabalyzatok/dokumentumok
 
8.2.11.   Amennyiben a Fogyasztó kellékszavatossági igény érvényesítésére nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a termék hibájának leírását, a választott szavatossági igényt, a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A Fogyasztó kellékszavatossági igényét az 1.7. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.
 
8.3.         Termékszavatosság
 
8.3.1.     A Fogyasztót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
8.3.2.     Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
 
8.3.3.     A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
8.3.4.     Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
 
8.3.5.     A Fogyasztó termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
 
8.3.6.     Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója (Szolgáltató).
 
8.3.7.     A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
8.3.7.1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
8.3.7.2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
8.3.7.3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
8.3.8.     gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
8.3.9. Termékszavatossági igény érvényesítéséhez nyilatkozat minta itt elérhető https://shop.zepter.hu/footer/szabalyzatok/dokumentumok
 
Amennyiben a Fogyasztó termékszavatossági igény érvényesítésére nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a termék hibájának leírását, a választott szavatossági igényt, az Ügyfél nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A Fogyasztó termékszavatossági igényét az 1.7. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő..
 
Bármely termékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni 1.7 pontban megjelölt címre.
 

9.          Felelősség

 
9.1.      A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 
9.2.      Az Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 
9.3.      Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 
9.4.      A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 
9.5.      Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
 
9.6.      Amennyiben az Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 

10.          Szerzői jogok és védjegyek

 
10.1.      A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.  Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
 
10.2.      A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 
10.3.      A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 
10.4.      Az Ügyfél nem jogosult a termékek logóit, fényképét, védjegyeit, megjelöléseit használni, függetlenül attól, hogy azok mellett vagy azokkal összefüggésben feltüntetésre került a jogvédelemre vonatkozó feltüntetés (registered ®, copyright ©, trademark ™). Az Ügyfél felelős a magáncélú felhasználás esetén is Szolgáltató védett jogai jóhiszemű felhasználásáért, illetőleg az Ügyfél felelős bármely magáncélú felhasználás esetén a Szolgáltató és védjegyei vagy más védett jogai jó hírnevének megőrzéséért.
 
11.5.      Az Ügyfél a webáruház használatával kifejezetten elismeri, hogy tudomással bír a Zepter cégcsoport (UBA A.G., BIOPTRON A.G., Fieldpont B.V.) által bejegyzett védjegyek, különösen de nem kizárólagosan a „Zepter”, „Bioptron” szó-, és ábrás védjegyeinek jó hírnevű védjegy minőségéről.
 
 

11.          Vitarendezés

 
11.1.      Panaszügyintézés
 
11.1.1.   Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1.7. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.
 
11.1.2.   A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi az ügyfélnek, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
 
11.1.3.   A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
 
11.1.4.   A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
 
11.1.5.   A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat az 1.7. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.
 
11.2.      Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
 
11.2.1.   Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
 
 
a)            Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerinti, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 
A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (1051 Budapest, Erzsébet tér 3.).
 
b)            Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
•             1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
•             Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
•             E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
•             Fax: 06 (1) 488 21 86
•             Telefon: 06 (1) 488 21 31
 
c)            Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
 
d)            Online vitarendezés lehetősége: A Szolgáltató a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, és a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt online vitarendezési platform feladatai ellátásának módjáról és a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap kitöltésének módjáról, és az online vitarendezési kapcsolattartó pontok közötti együttműködés módjáról szóló, a Bizottság 2015/1051 számú végrehajtási rendelet előírásainak megfelelően közreműködik és eljár az online vitarendezési platformon keresztül beterjesztett panaszok elintézésben.
 
Az online vitarendezés tájékoztató anyaga: http://bekeltet.hu/hirek/online-vitarendezes/
Az online vitarendezése elérhetősége:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
 
 

12.          ClubLive100

 
12.1.      A Szolgáltató biztosítja az Ügyfelek részére a ClubLive100 néven létrejött fogyasztói klub útján elérhető fogyasztói hűségkedvezmény rendszert. A kedvezményrendszer igénybevételének feltétele a ClubLive100 tagság.
 
12.2.      A ClubLive100 tagságot az Ügyfél a Zepter megbízott kereskedőinél elérhető jelentkezési lap kitöltésével vagy a Szolgáltató webáruházában történő jelentkezéssel szerezheti meg. A ClubLive100 tagság széleskörű, a Szolgáltató által forgalmazott termékek webshop vételárához képest akár 5-30%-os kedvezményt is biztosíthat. A kedvezményeket a Szolgáltató egyoldalúan határozza meg egyes termékekhez kapcsolódóan, továbbá a kedvezményrendszert bármikor jogosult módosítani illetőleg megszüntetni.
 
12.3.      A ClubLive100 tagság megszerzéséhez az Ügyfél különböző személyes adatokat köteles megadni. A ClubLive100 tagsággal kapcsolatban megadott adatok adatkezelési rendjét a ClubLive100 Szabályzata (a továbbiakban „ClubLive100 Szabályzat”) határozza meg.
 
12.4.      A ClubLive100 tagságot az arra vonatkozó egyértelmű jelentkezési szándék és a ClubLive100 Szabályzat elfogadását követően a regisztrációs folyamat során illetve a webshop felhasználói fiók adatok megváltoztatásával szerezheti meg az Ügyfél. A ClubLive100 tagsággal összefüggésben felmerülő kérdések, panaszok, illetőleg bármely ügyintézés, így a tagság megszüntetése is a ClubLive100 Szabályzat szerinti elérhetőségeken lehetséges.
 
12.5.      Amennyiben az Ügyfél a ClubLive100 tagsággal együtt járó kedvezményeket kíván érvényesíteni a webáruházon történő vásárlása során, úgy felhatalmazza Szolgáltatót a tagsági jogviszony ellenőrzésére és ezzel kapcsolatban a megrendelés során megadott adatok egyezőségének vizsgálatára.
 
12.6.      A ClubLive100 Szabályzat a követező elérhetőségeken található. https://shop.zepter.hu/footer/szabalyzatok/clublive100-szabalyzat
 
 

13.          Adatvédelem

 
13.1.      A http://shop.zepter.hu  domain néven üzemelő webáruház adatait a Szolgáltató kezeli.
 
13.2.      A Szolgáltató az adatok Ügyféltől történő átvételét és az adatkezelés megkezdése előtt az Ügyfél részére az adatkezelésről tájékoztatást ad. A jelen ÁSZF szerinti szerződéskötésre akkor kerülhet sor, ha az Ügyfél a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat a Szolgáltató részére átadja. Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken is elérhető: https://shop.zepter.hu/footer/szabalyzatok/dokumentumok
 
13.3.      A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti szerződéskötéssel összefüggésben is adatkezelési szabályzatot alkalmaz. Az adatkezelési szabályzatot a következő linken érheti el: https://shop.zepter.hu/footer/szabalyzatok/dokumentumok
 
13.4.      A Szolgáltató 2018. május 25. napját megelőző adatkezelése esetén az adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-74772/2014
 

14.        Hitelközvetítés

 
14.1.        Zepter Ungarn Kft. hitelközvetítési tevékenységet lát el. A hitelközvetítési tevékenység vonatkozásában a következőkről tájékoztatja az Ügyfeleket:
 
14.1.        Zepter Ungarn Kft., mint pénzpiaci többes ügynök adatai, felügyeleti hatóság:
 
                Cégnév:                                                                 ZEPTER International Ungarn Korlátolt Felelősségű Társaság
                Székhely:                                               1138 Budapest, Váci út 191.
                Levelezési cím:                                    1437 Budapest, Pf. 788
                Cégjegyzékszám:                                01-09-076039
                Nyilvántartó hatóság:                        Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
                Honlap:                                                                 www.zepter.hu
                Felügyeleti Hatóság:                          Magyar Nemzeti Bank
                Felügyeleti Hatóság elérhetősége: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
                Felügyeleti Hatóság weboldala:      www.mnb.hu
                Nyilvántartási szám:                          10537361
               
14.2.        A közvetítői nyilvántartást a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül ellenőrizhető.
 
14.3.        Zepter Ungarn Kft. független közvetítőként, mint többes ügynök az OTP Bank Nyrt., a Budapest Bank Zrt. és a Cofidis Magyarországi Fióktelepe megbízók nevében és javára jár el.
 
14.4.        Zepter Ungarn Kft. többes ügynökként eljárva kizárólag a 15.3. pontban fent megjelölt megbízóktól fogadhat el közvetítői díjat. Az Ügyfél, amennyiben hitelt kíván igénybe venni, jogosult az egyes megbízók közvetítői díjairól, azok egymáshoz viszonyított mértékéről további tájékoztatást kérni a Zepter Ungarn Kft.-től.
 
14.5.        Zepter Ungarn Kft. a fogyasztónak minősülő Ügyfél által részére fizetendő díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségről a hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztót tájékoztatja, és az erről való megegyezést papíron vagy más tartós adathordozón rögzíteni köteles. A fogyasztó a Társaság részére díjat-, költséget és egyéb fizetési kötelezettséget nem köteles teljesíteni.
 
14.6.        Zepter Ungarn Kft. a Hpt. 6.§. 42.a. pontja szerinti hiteltanácsadási tevékenységet nem folytat.
 
14.7.        Zepter Ungarn Kft. a tevékenységéért helyt áll.
 
14.8.        Zepter Ungarn Kft. a tevékenységével kapcsolatos panaszát az Ügyfél eljuttathatja a Zepter Ungarn Kft. részére, mely a beérkezést követő 30 napon belül kivizsgálásra kerül, ennek eredményéről az Ügyfelet írásban tájékoztatjuk. A panaszkezelés részletes szabályai Zepter Ungarn Kft. székhelyén érhetőek el. Amennyiben a panasz elintézésével nem ért egyet, az Ügyfél jogosult a Pénzügyi Békéltető Testülethez (1525 Budapest, Postafiók 172.) fordulni. A panasznyomtatvány elérhető a https://www.mnb.hu/letoltes/150-fogyasztoi-kerelem-modositott-v5-2.pdf  oldalon letölthető formanyomtatvány útján.
 
14.9.        A fenti tájékoztatás az 53/2016. (XII. 21.) NGM megfelelő tájékoztatást tartalmazza.
 
14.10.      Zepter Ungarn Kft. a webshopon keresztül Online Áruhitelt a Cofidis Magyarország részéről értékesít, más megbízók hitelei jelenleg kizárólag Offline módon, a webshopon kívüli, a Zepter Ungarn Kft. hitelközvetítője és az Ügyfél személyes találkozása útján vehető igénybe.
 
14.11.      Az Áruhitelt, kölcsönt, hitelt stb. nem a Zepter Ungarn Kft. nyújtja, hanem a vele szerződő pénzintézet, és a pénzintézet dönt kizárólagosan a hitelkérelemről, és annak elfogadásáról. Zepter Ungarn Kft. kizárólag a hitelközvetítési tevékenységet látja el az irányadó jogszabályok keretei között és azoknak megfelelő módon.
 
14.12.      Online Áruhitel igénybevétele a 5.6. pontban rögzítettek szerint történik. A folyamat során a Zepter Ungarn Kft. a „hitelkalkulátor segítségével” lényegében egy nem kötelező jellegű ajánlatot mutat be az Ügyfél részére. A konkrét és megszerezhető hitel összege minden esetben függ az Ügyfél pénzügyi, jövedelmi viszonyaitól, egyéb, a hitelnyújtást befolyásoló más tényezőktől. A hitelkalkulátor által bemutatott példa ajánlat mellett az Ügyfél részletesen tájékozódhat a Cofidis Magyarország által nyújtott hitel részleteiről a kalkulátor alatt található „Cofidis áruhitel hirdetmény” linken, valamint a hitelkérelem folyamatáról, a hitelkérelem során történő azonosításról, a folyamathoz szükséges okmányokról és egyéb igazolásokról a kalkulátorban elhelyezett „Többet a feltételekről” linken. 
 
14.13.      Zepter Ungarn Kft. többes ügynökként tájékoztatja az Ügyfelet a vásárlási folyamat időpontjában aktuálisan elérhető versengő ajánlatokról kalkulátorok alatt található „Online nem igényelhető áruhitelek” linken, azzal, hogy online hitelezést jelenleg kizárólag a Cofidis Magyarország biztosít az Ügyfelek részére a webshopban, egyéb, a 15.3. pontban megjelölt pénzintézetek hiteleinek igénybevételére offline módon van lehetőség, azaz személyes ügyintézés mellett.
 
14.14.      A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy önmagában a „Cofidis webshop áruhitel”-t fizetési mód választása nem jelenti automatikusan a hitel megszerzését, illetve a termék vételárának megfizetését. Amennyiben Cofidis Magyarország a hitelkérelemet elutasítja, erről tájékoztatja a Szolgáltatót, aki törli a megrendelést a rendszeréből.
 
14.15.      Amennyiben az Ügyfél Offline Áruhitelt kíván a megrendelésével kapcsolatban igénybe venni, és ezt a lehetőséget választja a webshopban, úgy az ügyintézésre az Ügyfél lakóhelye szerinti és Zepter Ungarn Kft. területileg illetékes hitelügyintézőjével kerülhet sor.
 

15.           Egyéb rendelkezések

 
15.1.      A webáruház php alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja az alábbi óvintézkedéseket:
•             vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal,
•             az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése
 
15.2.      A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.
 
15.3.      A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvtől szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
 
15.4.      A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Szolgáltató általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.
 
15.5.      Jelen dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide. https://shop.zepter.hu/footer/szabalyzatok/a-webaruhaz-altalanos-szerzodesi-feltetelei
 
15.6.      Jelen ÁSZF rendelkezései aláírás nélkül is érvényesek és hatályosak az Ügyfelekre és a Zepter Ungarn Kft-re, valamint a weboldal használóira.
 
Korábbi verziók:
2017.04.25.
2018.05.25.
2020.06.30
2020.09.09.
Utolsó verzió: 2021.01.01.
 
Zepter Ungarn Kft.
 
 
Készítette és jogtulajdonos: dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz. 5.), Minden jog fenntartva (A szerzői jogról szóló 1999. LXXVI. törvény szerinti valamennyi személyhez fűződő és vagyoni szerzői jog).
 
Accept

Cookies

Weboldalunk ún. „cookie”-kat használ, amelyek felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá, és biztonságosabbá teszik az internetes jelenlétünket. Segítségükkel gyorsabbá tehetjük a navigációt a weboldaunkon és pontosabb információkat kaphatunk az oldalunk látogatottságáról. A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépe tárol annak érdekében, hogy webshopunk minden funkcióját zavartalanul használhassa. Fontos kiemelni, hogy néhány ilyen cookie átkerül a mi szerverünkről az Ön számítógépére – ezek az „ideiglenes cookie-k”, amelyek a böngészés befejezésekor automatikusan törlődnek számítógépe merevlemezéről.