Facebook widget
 • Termék eltávolítása
  Elfogad
  Vissza
  Végösszeg: 0,00 Ft
Megnyitás PDF-ként

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ZEPTER UNGARN KFT.

Adatkezelési tájékoztató Zepter Ungarn Kft.-vel online kötött adásvételi szerződéshez kapcsolódó adatkezelésről:
 
 1. Adatkezelő: Zepter Ungarn Kft. (1138 Budapest, Váci út 191., adat@zepter.hu, a továbbiakban “Zepter”.).
 
 1. Adatfeldolgozás: Hitelközvetítési tevékenység esetében Zepter, mint adatfeldolgozó jár el, a pénzintézettel, mint adatkezelővel kötött adatfeldolgozási szerződés alapján.
 
 1. Adatvédelmi tisztviselő:  Név: dr. Kovács Attila Krisztián E-mail: adat@zepter.hu
 
 1. Zepter feldolgozás céljából átadja az adatokat különböző címzetteknek. Ahol lehetséges, ott a címzettek név szerint kerülnek megjelölésre, ahol az nem lehetséges, ott a címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg.
 
 1. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:
adatkez-taj-tablazatok.PNG

 
 1. Címzettek:
 
 • Futárszolgálat részére az árukiszállítás céljából. –           GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
 • Terméktípustól függően a termék beszerelése és beüzemelése céljából, illetve víztisztító készülékek rendszeres, 3 havonkénti fertőtlenítésének elvégzésére felhívás, a fertőtlenítés elvégzése valamint a fertőtlenítés nyomonkövetésealvállalkozó részére továbbítás. – Waterminator Kft.
 • Követelés érvényesítése és jogi ügyek kezelése: dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda
 • Információtechnológiai szolgáltatás – Zepter Poland
 • Adatfeldolgozás keretében hitelközvetítéssel összefüggésben Cofidis Magyarországi Fióktelepe részére történő adatátadás: A felhasználó a Cofidis Áruhitel igénylése esetén kifejezetten elfogadja, hogy a következő – a szerződéskötéshez szükséges – adatai hiteligénylés benyújtása céljából átadásra kerülnek a Cofidis Magyarországi Fióktelepe számára: teljes név, születési dátum (év/hó/nap), édesanyja neve, telefonszám, e-mail cím, rendelés azonosító, rendelés értéke, rendelt termékek megnevezése, választott hitelkonstrukció paraméterei. A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az adatok átadása után a Cofidis Magyarországi Fióktelepének üzletszabályzatában, illetve adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak, az átadott adatok kezelésére (így azok megőrzésére, törlésére) is vonatkozóan.
 
 1. Érintett jogai:
 
Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben.
 
 1. Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 -1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; internetcím: www.naih.hu
 
 1. Az adatok megadása Ön részéről adásvételi szerződésből eredő kötelezettségen alapul, ugyanis az adásvétel teljesítéséhez szükséges Zepter által kért adata. A szerződéskötésnek feltétele a szerződéses adatok megadása. A szerződés teljesítéséhez szükséges adat nélkül a szerződés Zepter részéről nem teljesíthető.
 
Amennyiben Ön hitellel kívánja finanszírozi az adásvételt, úgy Zepter a többes ügynöki tevékenysége teljesítéséhez a megjelölt adatkezelő bankok részére begyűjti és átadja az Ön adatait. A hitelszerződés teljesítésének feltétele a kért adatok megadása, ennek elmaradása esetén a bank megtagadhatja a hitelezést és így meghiúsulhat az adásvételi szerződés is.
 
 1. Zepter profilalkotást nem végez, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor,
 
 1. A személyes adatok kezelésére a https://www.zeptermagazin.hu/wp-content/uploads/2018/05/Zepter-adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat.pdf oldalon elérhető adatvédelmi szabályzata valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) az irányadó.
 
Budapest, 2020. szeptember
 
Accept

Cookies

Weboldalunk ún. „cookie”-kat használ, amelyek felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá, és biztonságosabbá teszik az internetes jelenlétünket. Segítségükkel gyorsabbá tehetjük a navigációt a weboldaunkon és pontosabb információkat kaphatunk az oldalunk látogatottságáról. A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépe tárol annak érdekében, hogy webshopunk minden funkcióját zavartalanul használhassa. Fontos kiemelni, hogy néhány ilyen cookie átkerül a mi szerverünkről az Ön számítógépére – ezek az „ideiglenes cookie-k”, amelyek a böngészés befejezésekor automatikusan törlődnek számítógépe merevlemezéről.