Facebook widget
  • Termék eltávolítása
    Elfogad
    Vissza
    Végösszeg: 0,00 Ft
Megnyitás PDF-ként
Zepter ClubLive100 hűségprogram
Általános Szerződési Feltételek
1. A program leírása
A ZEPTER ClubLive100 hűségprogramot a ZEPTER International Ungarn Korlátolt Felelősségü Társaság (a továbbiakban: ZEPTER) indította, amely Magyarország törvényei szerint bejegyzett cég a 1138 Budapest, Váci út 191. alatt található székhellyel. A ClubLive100 program előnyeivel a regisztrált tagok a világ bármely pontján élhetnek online vásárlás esetén, hivatalos ZEPTER boltokban és bemutatótermekben (http://www.zepter.hu/TreeMenu/Contact.aspx), és a ZEPTER kereskedőitől történő vásárlások során. A ClubLive100 tagok (a továbbiakban „klubtag”, „Club Member”, „CM”) minden vásárláskor kedvezményben részesülnek – akár online vásárlásról, akár a hivatalos ZEPTER bemutatótermekben történő személyes vásárlásról van szó – ezen felül személyre szóló ajánlatokat és meghívásokat is kaphatnak. A ZEPTER ClubLive100 hűségprogramban való részvétel ingyenes.
2. A tagság feltételei
A ClubLive100 tagsággal járó előnyök igénybevételéhez az új klubtagoknak regisztrálniuk kell a hűségprogramba. A regisztráció során és annak feltételeként meg kell adniuk az összes kért adatot és el kell fogadniuk a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Olyan személy válhat klubtaggá, aki 18. életévét betöltötte, cselekvőképes és rendelkezik e-mail címmel, bejelentett levelezési címmel, avagy jogszerűen bejegyzett jogi személy. Egy személy csak egy klubtagsággal rendelkezhet.
Felhívjuk Klubtagjaink szíves figyelmét, hogy a tagsághoz fűződő összes előny, árengedmény, kedvezmény, stb. a regisztráció során kapott tagsági számmal vehető igénybe vagy érvényesíthető, így kérjük fokozottan ügyeljenek arra, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férhessenek hozzá!
A ZEPTER fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze a leendő vagy már meglévő klubtagok személyazonosságát, ügyleti képességét és e célból személyi okmányuk vagy más igazolás felmutatását kérje. A regisztráció során a klubtagok kötelesek személyi adataikat és egyéb információikat teljes, pontos, és a ClubLive100 program számára felhasználható formában megadni. A klubtagok kötelesek gondoskodni a regisztráció során megadott információk naprakészségéről. Az adataik változását e-mail-ben jelenthetik be (clublive100@zepter.hu). A ZEPTER nem vonható felelősségre, amennyiben hiányosan megadott vagy elavult személyes adatok okán egy klubtag hűségkártyája nem ér célba, vagy ha a hiányos adatok miatt nem tud igénybe venni valamilyen klubtagoknak járó kedvezményt, vagy ha a klubtag gondatlansága okán illetéktelen felhasználás történik. A ClubLive100 programba minden klubtag csak egyszer ajánlható és egyszer regisztrálható. ZEPTER mindazokat, akik már vásároltak nála, klubtagnak tekinti, azonban a klubtagsággal járó jogok és kötelezettségek hatályba lépése érdekében a klubtagnak a jelen ÁSZF rendelkezéseit el kell fogadnia. Egyebekben ZEPTER új klubtagnak azt a klubtagot tekinti, aki a tagsága keletkezéséig ZEPTER terméket nem vásárolt.
3. A Klub kártyával kapcsolatos rendelkezések
A ZEPTER hűségprogramba regisztráló klubtagok egy számozott fizikai vagy elektronikus kártyát kapnak, amellyel jogosulttá válnak a ClubLive100 tagsággal járó kedvezményekre és egyéb előnyökre. A kártya nem átruházható, és a jelen ClubLive100 Szabályzatban meghatározottakon túlmenően további kedvezmények vagy más előnyök megszerzésére illetve jogok gyakorlására nem jogosít. ClubLive100 kártyát az új tag regisztrációkor megadott levelezési címére kézbesíti postai úton vagy kereskedői hálózata útján, az elektronikus kártyát pedig e-mail útján.
A tagsági kártya a ZEPTER tulajdonát képezi és felszólítás esetén vissza kell szolgáltatni azt a kibocsátónak. A klubtagok kötelesek jelen ÁSZF-nek megfelelő módon használniuk ClubLive100 kártyájukat. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy egy klubtag nem tartja be a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, a ZEPTER fenntartja a jogot a hűségkártya felfüggesztésére vagy visszavonására.
4. A tagság előnyei
A jelen ÁSZF-ben megjelölt előnyök és kedvezmények (a továbbiakban „kedvezmény”) igénybevétele egyes esetekben feltételhez kötött. Az előnyök és kedvezmények igénybevételéhez szükséges további feltételek teljesítése a klubtag felelőssége. Az egyes feltételeket az adott kedvezményre vonatkozó rendelkezések szabályozzák. A klubtag egyes kedvezmények esetében köteles a regisztrációkor nyilatkozni, hogy miként és milyen formában kívánja a kedvezményt igénybe venni, választása a klubtagság során pedig nem módosítható.
4.1. Kedvezmények és előnyök:
4.1.1. Általános kedvezmények és előnyök:
Az általános kedvezményeket és előnyöket valamennyi klubtag érvényesítheti illetőleg jogosult rá.
4.1.1.1. Vásárlási kedvezmény
A ClubLive100 kártyával a klubtagok akár 10%-os kedvezményben részesülhetnek bizonyos ZEPTER termékek megvásárlása esetén. A kedvezmény a fogyasztói árból érvényesíthető közvetlenül a vásárláskor. A kedvezményes vételárat az egyes termékek tekintetében a mindenkori árlista „Klubtag ár” rovata tartalmazza (a továbbiakban „Klubtag ár”). A kedvezmény igénybe vehető a https://shop.zepter.hu weboldalon, a hivatalos ZEPTER boltokban és bemutatótermekben (http://www.zepter.hu/TreeMenu/Contact.aspx), és ZEPTER kereskedőitől történő vásárlások esetén. A ClubLive100 vásárlási kedvezmény nem vonható össze egyéb vásárlási kedvezményekkel vagy akciókkal (ideértve a „0% THM” vagy „támogatott” hitel konstrukciókat). A vásárlási kedvezmény nem vehető igénybe olyan fogyó eszközök esetében, mint a víztisztítók szűrői, alkatrészek, egyes kiegészítő termékek. ZEPTER termékeire vonatkozó teljes fogyasztói árlista ZEPTER budapesti és vidéki kirendeltségein tekinthető meg.
4.1.1.2. Személyre szabott ajánlatok
A klubtagok személyre szabott promóciós ajánlatokat, valamint előadásokra, ünnepségekre, termékbemutatókra, és új termékek premierjeire szóló meghívókat kapnak. A tagoknak ezen felül friss információkat is küldünk legújabb termékeinkről, aktuális egészségi-, és szépségtippjeinkről, orvostudományi kutatásokról, nyereményjátékokról, szponzorainkról, valamint jótékonysági- és egyéb eseményekről, amelyeket a ZEPTER szervez az ügyfeleinek.
4.1.2. Választható előnyök:
Választható előny esetén a klubtag a regisztrációkor kiválasztja, melyik előnyt kívánja klubtagsági jogviszonya alatt érvényesíteni. A tagsági jogviszony tartama alatt a választható előny fajtája nem módosítható. A klubtag a regisztráció során nyilatkozik az általa választott előnyről.
4.1.2.1. Ajánlói prémium
Ha egy klubtag ajánlására (a továbbiakban ajánló tag) új klubtag (a továbbiakban ajánlott tag) ZEPTER terméket vásárol, úgy az ajánló tag az ajánlott klubtag első vásárlása nettó értékének akár 8%-val egyező összegű „ajánlói prémium”- ra válik jogosulttá.
Az ajánlói prémiumok több sikeres ajánlás esetén összevonhatók, de csak abban az országban lehet felhasználni, amelyben az új tagot ajánló ClubLive100 tag regisztrált. Az ajánlói prémium kifizetése minden esetben magyar forintban az elszámolás napján érvényes MNB deviza közép árfolyama szerint kerül elszámolásra.
Az ajánlói prémiumra való jogosultságról ZEPTER e-mailen értesíti – 30 napon belül – az ajánló tagot. A kifizetés feltétele, hogy az ajánló tag ZEPTER-rel megbízási jogviszonyra lépjen az ajánlás tekintetében. Az ajánló tag a kifizetést kizárólag az önálló tevékenységből származó jövedelem elszámolására és kifizetésére vonatkozó szabályok (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 16. § (1) bekezdése) szerint igényelheti, és ZEPTER az ajánlói prémium kifizetését kizárólag valamennyi, a kifizetés időpontjában hatályos jogszabályban előírt adó-, és járulék valamint más közteher és adminisztrációs díj levonását követően teljesíti. Az ajánló klubtag önadózóvá kell, hogy váljon az ajánlói prémium érvényesítésével együtt. Az ajánló tag a kifizetés érdekében köteles valamennyi adat és dokumentum átadására és igazolására ZEPTER felé. ZEPTER kifizetést csak akkor teljesít, ha az önálló jövedelem bevallásához, bejelentéséhez és kifizetéséhez szükséges valamennyi adat, információ és dokumentum részére átadásra került. ZEPTER jogosult a jelen ÁSZF-ben rögzítettek teljesítésének érdekében a tagot a megjelölt e-mail címen tájékoztatni, információt kérni a kifizetéssel összefüggésben. ZEPTER felhívására a tag köteles az eredeti iratok, okmányok vagy más dokumentumok bemutatására vagy átadására. Az ajánló tag a kifizetés érdekében és feltételeként köteles ZEPTER részére a következő adatok megadására: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító jel, Taj szám, személyi igazolvány száma, állampolgárság, lakcím, tartózkodási cím, iskolai végzettség fénymásolata, végzettség, szakképesítés, szakképzettség, kibocsátó intézmény neve, okirat száma végzettségenként, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, bank neve.
A kifizetés további feltétele, hogy az ajánlott új tag első vásárlását teljes egészében kifizette, a terméket átvette, és a szerződéstől nem állt el.
Az ajánlói prémium kizárólag az ajánló tag részére írható jóvá, és nem átruházható.
Az ajánlói prémium érvényesítésére az esedékessé válását követő 1 (egy) évig van lehetőség, ezt követően az érintett ajánlói prémium megszűnik, amennyiben a prémium érvényesítése a klubtag hibájából hiúsul meg.
ZEPTER csak nettó 1.000,- Ft összeget meghaladó ajánlói prémium kifizetését köteles teljesíteni.
Nem magánszemély ajánló tag esetében az ajánlói prémiumra vonatkozóan az ajánló tag számlát állít ki.
Bármely kifizetésre az ajánlói prémiumra való jogosultság bekövetkezésétől – valamint az összes adat, információ, okmány beérkezésétől - számított 30 napon belül kerülhet sor.
Az ajánló tag nyilatkozik, hogy az ajánlott személytől felhatalmazással rendelkezik az adatai ZEPTER részére történő átadására, egyúttal vállalja az ajánlott személy aláírt belépési nyilatkozatának beszerzését.
4.1.2.2. Árengedmény
Ha egy klubtag ajánlására (a továbbiakban ajánló tag) új klubtag (a továbbiakban ajánlott tag) ZEPTER terméket vásárol, úgy az ajánló tag az ajánlott klubtag első vásárlása nettó értékének akár 8%-ig árengedményre válik jogosulttá. Az árengedmény érvényesítésére az esedékessé válását követő 1 (egy) évig van lehetőség, ezen időn belül több sikeres ajánlás esetén a egyes árengedmények összevonhatók, ezt követően az érintett árengedmény megszűnik. Az árengedmény a felhasználási időn belül a tag által megvásárolni kívánt Zepter termék fogyasztói árlista Klubtag ár legfeljebb 90%-ának erejéig érvényesíthető, kivéve, ha annak finanszírozására a klubtag „0% THM” vagy „támogatott” hitelkonstrukciót vesz igénybe, ebben az esetben azonban a mindenkori fogyasztói árból – és nem a Klubtag árból – vonható le az árengedmény.
4.1.3. További fejlődési lehetőségek a ClubLive100-ban
A klubtag Tanácsadóként (Ordinary Consultant, OC) is regisztrálhat bármikor anélkül, hogy vásárolt volna. Tanácsadóként a klubtag tanácsadói szerződést kell, hogy kössön. A Tanácsadói szerződés megkötése előtt a Tanácsadó köteles elvégezni ZEPTER offline vagy online alapképzését. A Klubtagokhoz (Club Member, CM) képest a Tanácsadók (OC) további előnyöket érhetnek el. A Klubtagok (CM) számára elérhető akár 10%-os személyes vásárlási kedvezményen, valamint az akár 8%-os ajánlói prémiumon túl a Tanácsadók (OC) értékesítési jutalékra is jogosultak lehetnek a mindenkori Marketing Terv szerint. A ClubLive100 karrierlehetőségek következő lépcsőfoka a Team Menedzser (TM) pozíció, amelynek eléréséhez már a ZEPTER mindenkori Marketing Terve szerinti meghatározott, rendszeres, havi feltételek teljesítése szükséges. A Tanácsadóknak (OC) lehetősége van akár 8% menedzseri ajánlói jutalékra is szert tenni a személyesen regisztrált, illetve bizonyos feltételekkel az ezekhez kapcsolódó ClubLive100 tagok összes további vásárlása után mindaddig, amíg a Marketing Tervben lévő mindenkori feltételeket teljesíti. A jelen pont szerinti jutalékra való jogosultság valamint a Tanácsadók (OC, TM) klubtagságból eredő személyes vásárlási kedvezmény érvényesítésének részletes szabályait ZEPTER mindenkori Marketing terve határozza meg, melyet a tag a tanácsadói tanfolyam során ismerhet meg részletesen. ZEPTER a pontos tájékoztatás, a további lehetőségek, és a karrier út népszerűsítése érdekében a tagokat közvetlenül is megkeresheti, hogy információt nyújtson a ClubLive100 klub előnyeivel kapcsolatban.
4.1.4. Első lépés: Club Member (CM)-ből Ordinary Consultant (OC)
Amennyiben a ClubLive100 tag Tanácsadó (OC) kíván lenni, úgy elegendő a jelentkezési lap megfelelő részét kitöltenie, és jeleznie erre irányuló szándékát. Aki Tanácsadóként kíván tevékenykedni, biztosítania kell az 4.1.3. pont szerinti szükséges feltételeket, azonban addig is jogosult 20% Tanácsadói vásárlási árkedvezmény érvényesítésére. A Marketing terv szerint azonban csak akkor válik jogosulttá értékesítési jutalékra a Tanácsadó, amennyiben az ott meghatározott forgalmat generálja, és ezzel egyidejűleg teljesíti a jutalék számlázásához szükséges adminisztratív feltételeket. Mindaddig, amíg a Tanácsadó nem teljesíti a hivatkozott adminisztratív feltételeket a Tanácsadó promóternek (Inaktív munkatárs vagy Promóter) tekintendő. Amennyiben a klubtag jelen pont szerint Tanácsadóvá kíván válni, úgy felhatalmazza ZEPTER-t, hogy a klubtagot tájékoztassa az értékesítési tevékenységről és elérhető karrierlehetőségekről.
5. Kommunikáció
A ClubLive100 tagok rendszeres tájékoztatást kapnak az általuk elért előnyök és kedvezmények mértékéről és a legújabb hírekről postai levélben, e-mailben, közösségi médián keresztül, vagy SMS-ben. Amennyiben egy klubtag nem szeretne ilyen információkat kapni a továbbiakban, online felületünkön lehetősége van leiratkozni az üzenetekről.
ClubLive100 ügyfélszolgálat elérhetőségei, ahol ZEPTER fogadja a ClubLive100 hűségprogrammal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, panaszait: clublive100@zepter.hu.
6. Felfüggesztés és visszavonás
A ClubLive100 tagok kötelesek betartani a jelen ÁSZF-ben leírtakat. A klubtag köteles ZEPTER részére valós és teljes körű adatokat szolgáltatni. A ZEPTER fenntartja a jogot, hogy felfüggessze vagy véglegesen visszavonja azon tagok ClubLive100 kártyáját (egyúttal az azzal járó kedvezményeket és előnyöket is), akik visszaélnek vele vagy valamilyen módon kárt okoznak a ZEPTER számára. Ilyen esetekben a klubtag nem jogosult semmilyen kártérítésre a visszavont tagsági kártyáért cserébe. A klubtag a klubtagságot bármikor megszüntetheti írásban ZEPTER-nek írt levéllel, vagy a clublive100@zepter.hu-ra küldött e-mail üzenettel. A klubtagság megszüntetésével a klubtag lemond a tagsággal járó kedvezményekről és a fel nem használt bónuszairól és prémiumról. A klubtag ZEPTER-rel szemben – korábbi vásárlások kapcsán – felmerült fizetési kötelezettségei azok rendezéséig továbbra is fennállnak.
7. A Klub kártya elvesztésével vagy megrongálódásával kapcsolatos tudnivalók
A Klub kártya elvesztése, ellopása, vagy megrongálódása esetén a klubtag köteles haladéktalanul értesíteni a ZEPTER-t az alábbi elérhetőségen: clublive100@zepter.hu. Ilyen esetben a Klub kártyát deaktiváljuk, a klubtag pedig új Klub kártyát kap. A ZEPTER nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, problémáért vagy következményért, amely a ClubLive100 hűségprogrammal hozható kapcsolatba. Ugyanakkor a ZEPTER mindent elkövet annak érdekében, hogy a ClubLive100 tagok a hűségprogram vagy a Klub kártya üzemzavara esetén is élhessenek a tagsági jogviszonyukból eredő előnyökkel.
8. Változtatások
A ZEPTER bármikor visszavonhatja vagy megváltoztathatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, jutalékot, prémiumot valamint a marketing tervet. Az aktuális ÁSZF-et weblapunkon (https://www.zeptermagazin.hu/informaciok/) találhatja. A változtatásokról esetleges további előnyökről hirdetmény útján vagy az elektronikus levélcímre küldött tájékoztatóval értesítjük a klubtagokat.
9. Irányadó jog
A ZEPTER ClubLive100 hűségprogrammal kapcsolatos kérdésekben a magyar jog az irányadó. A felmerülő viták és jogi kérdések rendezésében Zepter Ungarn Kft. székhelye szerinti illetékes bíróság a jogosult.
10. Panaszkezelés
A ClubLive100 hűségprogrammal kapcsolatos panaszkezelési szabályokat elérheti a Zepter honlapján, a https://www.zeptermagazin.hu/wp-content/uploads/2017/06/Panaszkezelési-tájékozttó_20170420.pdf címen.
Zepter és a klubtag az esetleges nézeteltéréseiket békés úton rendezik, ennek hiányában a klubtag a bírósági út igénybevétele nélkül az illetékes békéltető testülethez fordulhat:
 
Budapesti Békéltető Testület:
Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Elektronikus levelezési cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
 
© COPYRIGHT HOME ART & SALES SERVICES AG - ZEPTER GROUP - 2018 - Code NYPMC-002-18
 
 
Accept

Cookies

Weboldalunk ún. „cookie”-kat használ, amelyek felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá, és biztonságosabbá teszik az internetes jelenlétünket. Segítségükkel gyorsabbá tehetjük a navigációt a weboldaunkon és pontosabb információkat kaphatunk az oldalunk látogatottságáról. A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépe tárol annak érdekében, hogy webshopunk minden funkcióját zavartalanul használhassa. Fontos kiemelni, hogy néhány ilyen cookie átkerül a mi szerverünkről az Ön számítógépére – ezek az „ideiglenes cookie-k”, amelyek a böngészés befejezésekor automatikusan törlődnek számítógépe merevlemezéről.